Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Leerling emoties

Leerlingen ervaren verschillende emoties. Afhankelijk van factoren zoals opvoeding van de ouders, eigen zelfbeeld, welke waarden zij geven aan leren en met welke klasgenoten zij in de klas zitten, kan de ene leerling zich blijer of juist onrustiger voelen dan de andere leerling. Zo beïnvloedt de relatie tussen de leerkracht en de leerling ook welke emoties een leerling ervaart. Sterker nog, uit recent onderzoek van Mainhard e.a. (2018) komt naar voren dat facetten van de klasomgeving waarbij de leerkracht betrokken is—relatie leerkracht-leerling en relatie leerkracht-klas—beter de emoties van een leerling kan verklaren dan leerlingkenmerken (zoals zelfbeeld), zoals eerder vaak gedacht werd.

Mainhard e.a. (2018) onderzochten in hoeverre de leerkracht-leerling relatie de emoties blijdschap en angst konden verklaren. De twee maten waarop leerkracht-leerling relaties gemeten worden (invloed en nabijheid) waren in hun onderzoek verantwoordelijk voor 45% van de totale variantie op de emotie blijdschap en voor 20% op de emotie angst. Als een hoge mate van nabijheid werd ervaren door de leerlingen ervaarden de leerlingen meer blijdschap en minder angst. Een redelijk hoge mate van invloed tezamen met een hoge mate van nabijheid ging samen met het meeste blijdschap en het minste angst.

Mainhard, M.T., Oudman, V.S., Hornstra, T.E., Bosker, R.J. & Goetz, T. (2018). Student emotions in class – The relative importance of teachers and their interpersonal relations with studentsLearning and Instruction, 53 (February), (pp. 109-119) (11 p.).