Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Relaties en welbevinden

De interpersoonlijke relatie tussen de leerkracht en de klas en/of de leerling beïnvloedt het welbevinden van de leerkracht en de leerling. Een goede sfeer in de klas kan ervoor zorgen dat een leerkracht met meer plezier voor de klas staat, langer in het beroep werkzaam blijft en minder snel last heeft van werkstress of een burn-out. Voor leerlingen geldt dat een goede sfeer in de klas meer blijdschap en minder angst opwekt.

In dit deel van de website wordt dieper ingegaan op de relatie tussen interpersoonlijke relaties op school en het welbevinden van de leerkracht en de leerlingen. Bij docenten zijn de effecten op arbeidssatisfactie en burn-out onderzocht. Bij leerlingen zijn de effecten op de emoties blijdschap en angst onderzocht.