Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Relaties en Verandering

Gedrag (gedachten en gevoelens) van leerlingen en docenten kunnen op verschillende tijd-schalen beschreven worden. Het kan gaan om een beschrijving
– op een specifiek moment (Hoe vriendelijk is deze docent nu?),
– in een bepaalde les (Hoe vriendelijk was deze docent in deze les),
of nog algemener
– over een schooljaar (Hoe vriendelijk was deze docent afgelopen jaar?).
Het gedrag zoals dat in het algemeen kenmerkend is voor een persoon, wordt ook interpersoonlijk profiel of interpersoonlijke stijl genoemd.

In dit onderdeel van de site vind je informatie over onderzoek op verschillende tijdschalen (les, schooljaar, loopbaan) en de relatie daartussen. Het is met name de relatie tussen verschillende tijdschalen die inzicht biedt in de ontwikkeling van relaties.