Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Relaties en Resultaten

De relatie tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling zorgt voor een bepaalde mate van structuur, van warmte en veiligheid in de les. Dit speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van het leerproces, en de leerprestaties van leerlingen en hun motivatie voor het onderwijs. Voor docenten zorgt een prettige sfeer in de klas ervoor dat zij beter onderwijs kunnen geven.

Onderzoek heeft zich bijvoorbeeld gericht op het belang van relaties voor een actieve bijdrage van leerlingen aan hun Leerproces, en op de opbrengsten van dit proces, zowel cognitief (Leerresultaten) als affectief (Motivatie).