Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Relaties en Culturen

Cross-cultureel onderzoek draagt bij aan inzicht in de mate waarin resultaten van onderzoek dat in een bepaald land/cultuur is uitgevoerd, universeel zijn of juist specifiek voor dat land of die cultuur.

In dit hoofdstuk wordt omschreven wat de overeenkomsten en verschillen zijn omtrent de interpersoonlijke leerkracht-leerling relaties in landen met verschillende culturen. Ervaren leerlingen in China hun relatie met hun leerkracht bijvoorbeeld anders dan hoe Nederlandse leerlingen hun relatie met hun leerkracht ervaren? Bovendien wordt ook omschreven hoe leerlingen in een multiculturele klas in Nederland verschillen in hoe zij hun relatie met de leerkracht zien.