Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Introductie

Om leerkrachten te helpen om positieve relaties op te bouwen met hun leerlingen is het belangrijk om te weten hoe relaties ontstaan en hoe deze vorm krijgen. Hier zullen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

Wat zijn kenmerken van positieve relaties die zichtbaar zijn gedurende één les? — Wat voor gedrag kan een docent tonen om een positieve relatie op te bouwen? — Hoe belangrijk is de eerste indruk eigenlijk? — Hebben jongere docenten andere relaties met hun klas en leerlingen dan ervaren leerkrachten? —  En zijn docent-leerling relaties en interacties over de hele wereld vergelijkbaar of zijn relaties en interacties binnen een andere cultuur anders? 

Het opbouwen van een positieve docent-leerling relaties is belangrijk omdat deze samenhangen met de schoolresultaten van een leerling. Daarnaast kan deze relatie het welbevinden van de leerling, maar ook de docent zelf beïnvloeden. Daarom zullen hier ook het verband tussen relaties en cognitieve en affectieve resultaten besproken worden.