Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Introductie

Omdat relaties aan de hand van zowel gedrag en gedachten  (percepties) van de betrokken personen in kaart gebracht kunnen worden, is er een diversiteit aan methoden nodig.

Wanneer het gaat om Gedrag en interactie vormen observaties de meest aangewezen methode, terwijl bij Gedachten en meningen (percepties) vragenlijsten of interviews goede methodes zijn.

Donker, M. H., van Vemde, L., Hessen, D. J., van Gog, T., & Mainhard, T. (2021). Observational, student, and teacher perspectives on interpersonal teacher behavior: Shared and unique associations with teacher and student emotions. Learning and Instruction73, 101414.