Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Interviews

Om erachter te komen hoe docenten de docent-leerling relatie ervaren kan ook gebruik gemaakt worden van interviews. Interviews hebben als voordeel dat er meer open vragen gesteld kunnen worden en dat de interviewer vragen kan blijven stellen totdat hij of zij een duidelijk beeld heeft van wat hij of zij wilde weten. Zo kan je door middel van een interview met een leerkracht er bijvoorbeeld achter komen hoe de leerkracht denkt dat de relatie met een leerling ontstaan is en of er bijvoorbeeld bepaalde belangrijke gebeurtenissen hierbij een rol hebben gespeeld. Ook kan je bijvoorbeeld meer te weten komen over in welke context positieve en negatieve relaties ontstaan.

In de meeste gevallen wordt het gebruik van interviews in onderzoek naar interpersoonlijke docent-leerling relaties gebruikt in combinatie met een andere onderzoeksmethode, zoals de VIL. Het idee van een ‘mixed-method design’ is om de voordelen van de onderzoeksmethoden te benutten en om tegelijkertijd de nadelen van de onderzoeksmethoden weg te nemen of te minimaliseren. Dit versterkt namelijk het onderzoek.

In het onderzoek van Claessens e.a. (2017) wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de VIL om het sociaal klimaat van de leerkrachten te meten en om vervolgens leerkrachten met een verschillend sociaal klimaat in de klas te selecteren. Zo hebben Claessens e.a. (2017) hun bevindingen uit de interviews weten te verbinden aan de verschillende vormen die het sociaal klimaat kan zijn.

C. A. Claessens, Luce, van Tartwijk, Jan, C. van der Want, Anna, Pennings, Heleen, Verloop, Nico, J. den Brok, Perry & Wubbels, Theo (2017). Positive teacher–student relationships go beyond the classroom, problematic ones stay insideJournal of Educational Research, 110 (5), (pp. 478-493) (16 p.).

Cohen, L., Manion, L., Martin, J., Morrison, K. & Suri, H., (2017). Methodologies for educational research. In Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., (Eds.), Research methods in education (pp. 285-468). routledge.