Logo Universiteit Utrecht

Interpersoonlijke relaties in het onderwijs

Welkom op deze site over interpersoonlijke relaties in het onderwijs. De site laat zien hoe belangrijk relaties zijn voor de prestaties en motivatie van leerlingen en voor het welbevinden van docenten.

Het gaat met name over relaties tussen docent en leerlingen, maar ook tussen leerlingen onderling, tussen docenten onderling, tussen docenten en schoolleiding.

De inhoud van de site is gebaseerd op onderzoek dat vanaf 1980 is verricht in Nederland maar ook op onderzoek elders in de wereld. Dit onderzoek is vooral in het voortgezet, maar ook in het primair en het hoger onderwijs gedaan.

Recente publicaties

Niets gevonden.